Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Nova Gorica

E info@drustvo-mszt-novagorica.si
Datum & čas

7/10/2023

07:30

Lokacija

Zdravstveni dom Nova Gorica, v prostorih Šole za starše (klet), ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

8.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

8.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

8.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

9.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

9.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

9.20

Diskusija, izmenjava mnenj

9.40

Odmor Priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10.00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

10.40

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED /skupine do 10 udeležencev/

11.00

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh

11.40

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

12.00

Odmor za okrepčilo Priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

12.30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

13.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

15.00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila sklep I-2023-0113-0113 in ga uvrstilo med obvezne vsebine.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do popusta in plačajo 80 € z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna za 40 udeležencev, do 2. 10. 2023, oziroma do zasedbe mest. Na izobraževanje se prijavite izključno preko e – prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si, pod e – prijavnica I-2023-0113-0113, DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA).

Dodatne informacije

Dodatne informacije na info@drustvo-mszt-novagorica.si