TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

30/3/2021

12:30

Lokacija

NA VISOKI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE, Mariborska cesta 7, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

12:30

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

14:20

Diskusija, izmenjava mnenj

14:30

ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16:20

ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19:00

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

SPLOŠNE INFORMACIJE

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 70% popusta (48 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.

Prijava

Z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani Zbornice – Zveze https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx

ZARADI COVIDA BOM SPREJELI NAJVEČ 10 UDELEŽENCEV.

Dodatne inforamacije

info@dmsbzt-celje.si

Predsednica DMSBZT CELJE,  Tomica Kordiš