Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Nova Gorica

E resevalci.org@gmail.com
Datum & čas

18/2/2023

07:30

Lokacija

Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

8.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

8.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

8.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

9.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

9.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

9.20

Diskusija, izmenjava mnenj

9.40

Odmor – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10.00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

10.40

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, skupine do 10 udeležencev

11.00

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh

11.40

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti skupine do 10 udeležencev

12.00

Odmor za okrepčilo – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

12.30

Pisno preverjanje znanja test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori

13.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

13.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

15.00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Tečaj prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 8 licenčnih točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila sklep 2022-0102-0102 in ga uvrstilo med obvezne vsebine.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Cena tečaja je v skladu s sklepom UO Zbornice – Zveze in znaša 160 € z vključenim DDV na udeleženca. Člani Društva MSBZT Nova Gorica, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 100% popusta, polno kotizacijo za člane Društva MSBZT Nova Gorica, društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Preostalim članom Zbornice – Zveze (članom preostalih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti se prizna 50 % popust (sklep 3, 18. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2018/2022).
Cena zajema organizacijo tečaja (najem opreme in inštruktorjev), gradivo, pogostitev med odmori in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.