Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Koroške

E sdmsztb.koroske@gmail.com
Datum & čas

25/1/2023

12:45

Lokacija

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Poglej na zemljevidu

12.45 - 13.00

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

14.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

14.20

Diskusija, izmenjava mnenj

14.40

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15.00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

15.40

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED skupine do 10 udeležencev

16.00

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh

16.40

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti skupine do 10 udeležencev

17.00

Odmor za okrepčilo - priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17.30

Pisno preverjanje znanja test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori

18.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

18.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

19.00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila sklep 2022/0102/0102 ter ga uvrstila med obvezne vsebine.

Cena tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice – Zveze in načela dostopnosti 160 € z vključenim DDV na udeleženca (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust) in zajema organizacijo tečaja (najem opreme, prostorov in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za člane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na sdmsztb.koroske@gmail.com