Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Pomurja

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

17/2/2023

13:15

Lokacija

V prostorih SDMSBZT Pomurja, Lendavska 5 a, Murska Sobota; 3. nadstropje

Poglej na zemljevidu

13.15 - 13.30

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.30 - 15.30

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

Diskusija, izmenjava mnenj

15.30 - 15.40

Odmor – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN REŠEVANJE SCENARIJEV

15.40 - 17.00

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

17.00 - 17.15

Odmor – priprava na preverjanje znanja

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17.15 - 19.00

Pisno preverjanje znanja test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re – test. Zaključna diskusija in podelitev potrdil

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica – Zveza.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin (modul licenca) za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Člani SDMSBZT Pomurje imajo 100 % popust. Za nečlane Zbornice – Zveze je kotizacija 160 €. Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa. Kontrola podatkov plačnika (zavod, davčna številka, kontaktna oseba) ob registraciji.

Glede na veljavne ukrepe za zajezitev širjenja covid-19, se bo program izvajal v skupini 26 udeležencev. Tečaj izvajajo predavatelji in inštruktorji strokovne Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki so potrjeni pri Zbornici – Zvezi. Več kot polovica sodelujočih predavateljev in inštruktorjev je nosilcev licence Evropskega reanimacijskega sveta Advanced Life Support Course Provider, nekateri so tudi licencirani inštruktorji Evropskega reanimacijskega sveta (ERC).

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije na e-naslov dragica.josar@gmail.com