Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

22/11/2022

12:30

Lokacija

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

12.30

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13.55

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

14.20

Diskusija, izmenjava mnenj

14.30

Odmor – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15.00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15.40

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16.20

Odmor

16.30

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17.30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19.00

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu s sklepom UO Zbornice – Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160€ z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 70% popusta (48€)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.
Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.
Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Udeležba je omejena na 30.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na info@dmsbzt-celje.si

Predsednica DMSBZT CELJE, Tomica Kordiš