Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Maribor

Datum & čas

11/3/2022

07:30

Lokacija

V prostorih DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor (Melje).

Poglej na zemljevidu

07.30

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

8.00 - 8.20

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

8.20 - 8.40

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

8.40 - 9.00

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

9.00 - 9.20

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

9.20 - 9.40

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

9.40 - 10.00

Diskusija, izmenjava mnenj

10.00 - 10.30

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN REŠEVANJE SCENARIJEV

10.30 - 11.10

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

11.10 - 11.50

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

11.50 - 12.10

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

12.10 - 13.10

Odmor - priprava na preverjanje znanja

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.10 - 13.40

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13.40 - 14.40

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

14.40

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re – test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Temeljnih postopkov oživljanja« v enem licenčnem obdobju.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Kotizacija za člane Zbornice – Zveze se krije iz naslova članarin, za nečlane Zbornice – Zveze je cena izobraževanja 160 EUR ter zajema organizacijo tečaja (najem opreme, prostorov in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi. Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.

Optimalna izvedba programa je predvidena za 30 udeležencev. Tečaj izvajajo predavatelji in inštruktorji strokovne Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki so potrjeni pri Zbornici zdravstvene in babiške nege. Več kot polovica sodelujočih predavateljev in inštruktorjev je nosilcev licence Evropskega reanimacijskega sveta Advanced Life Support Course Provider, nekateri so tudi licencirani inštruktorji Evropskega reanimacijskega sveta (ERC).

Vstop v prostore društva je mogoč ob izpolnjevanju PCT pogojev po priporočilih NIJZ, obvezno je nošenje maske.

Ksenija Pirš, l. r.,
predsednica DMSBZ Maribor