Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Pomurja

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

26/11/2021

13:15

Lokacija

V prostorih SDMSBZT Pomurja, Lendavska 5 a, Murska Sobota; 3. nadstropje.

13.15 - 13.30

Registracija

13.30 - 15.30

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO Diskusija, izmenjava mnenj

15.30 - 15.40

Odmor – priprava na delavnice

15.40 - 17.00

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN REŠEVANJE SCENARIJEV

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

17.00 - 17.15

Odmor – priprava na preverjanje znanja

17.15 - 19.00

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re–test. Zaključna diskusija in podelitev potrdil

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin  (modul licenca) za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Člani SDMSBZT Pomurje imajo 100 % popust. Za nečlane Zbornice – Zveze je kotizacija 160 EUR Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.  Kontrola podatkov plačnika (zavod, davčna številka, kontaktna oseba) ob registraciji.

Glede na veljavne ukrepe za zajezitev širjenja Covid-19, se bo program izvajal v skupini 20 udeležencev. Tečaj izvajajo predavatelji in inštruktorji strokovne Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki so potrjeni pri Zbornici zdravstvene in babiške nege. Več kot polovica sodelujočih predavateljev in inštruktorjev je nosilcev licence Evropskega reanimacijskega sveta Advanced Life Support Course Provider, nekateri so tudi licencirani inštruktorji Evropskega reanimacijskega sveta (ERC).

Prijava

E-prijavnica za člane Z – Z

E-prijavnica za nečlane Z – Z

Danijel Andoljšek, l. r.                                                                                   Dragica Jošar, l. r.,
predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu                                                predsednica SDMSBZT Pomurje