Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške

E sdmsztb.koroske@gmail.com
Datum & čas

20/2/2020

00:00

Lokacija

v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec, v sejni sobi upravne stavbe (klet)

Poglej na zemljevidu

13.30 - 14.00

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

14.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

14.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

15.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

15.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

15.20

Diskusija, izmenjava mnenj

15.40

ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16.00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

16.40

reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, /skupine do 10 udeležencev/

17.00

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh,

17.40

reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

18.00

ODMOR ZA OKREPČILO – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18.30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

19.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

20.00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila dne 03.02.2016 sklep 2019/264/264 in ga uvrstilo med obvezne vsebine.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice – Zveze in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). regijsko strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške svojim članom prispeva kotizacijo v višini 30 € (DDV je vštet v ceno). Cena za člane/ice RSDMSBZT Koroške je 50 €, razliko do polne kotizacije krije društvo za svoje člane iz naslova poravnane članarine. Kotizacija zajema organizacijo tečaja (najem opreme, prostorov in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi.

Plačilo kotizacije je po izstavitvi računa.

Prijava

Prijave potekajo z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZBORNICE -ZVEZE ali spletni strani RSDMSBZT Koroške.
Prejeli bomo prvih 40 prijav.

Rok prijave: do zasedbe prostih.

Dodatne infomracije

Za vse dodatne informacije sdmsztb.koroske@gmail.com