TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Pomurje

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

2/10/2021

07:15

Lokacija

v prostorih Alma Mater Europaea-ECM Lendavska 9, Murska Sobota

Poglej na zemljevidu

7.15 - 7.30

Registracija

7.30 - 9.30

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

Diskusija, izmenjava mnenj

9.30 - 9.40

Odmor - priprava na delavnice

9.40 - 12.00

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN REŠEVANJE SCENARIJEV

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

12.00 - 12.15

Odmor - priprava na preverjanje znanja

12.15 - 13.00

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re – test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege

Strokovno  izpopolnjevanje  sodi  na  področje  OBVEZNIH vsebin ( modul licenca) za  vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Člani SDMSBZT Pomurje imajo 100 % popust. Za nečlane Zbornice – Zveze je kotizacija 160 EUR Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.  Kontrola podatkov plačnika  (zavod, davčna številka, kontaktna oseba) ob registraciji.

Glede na veljavne ukrepe za zajezitev širjenja Covid-19, se bo program izvajal v skupini 20 udeležencev.

Prijave

E – prijavnica za člane

E – prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

Dodatne informacije na  e – naslovu dragica.josar@gmail.com

Danijel Andoljšek, l. r.                                                          Dragica Jošar, l. r.
predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu                       predsednica SDMSBZT Pomurje