TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

22/9/2021

12:30

Lokacija

Na Visoki zdravstveni šoli Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

12:30

Registracija, navodila udeležencem

13:00

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

14:20

Diskusija, izmenjava mnenj

14:30

ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16:20

ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19:00

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu s sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 70% popusta (48 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Uspešno opravljeno izobraževanje vam prinese 7 licenčnih točk in opravljeno obvezno vsebino Temeljni postopki oživljanja.

Dodatne informacije

info@dmsbzt-celje.si

Prijava

Članska prijava

Splošna prijava

Sprejmemo 30 udeležencev.

Predsednica DMSBZT CELJE,
Tomica Kordiš, Celje