ODPOVEDANO! TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Gorenjske

E bijol.alenka@gmail.com
Datum & čas

10/6/2021

13:30

Lokacija

Zavarovalnica Triglav Kranj, Bleiweisova 20, 4000 Kranj

Poglej na zemljevidu

13:30

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14:00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

14:20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

14:40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

15:00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

15:10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

15:20

Diskusija, izmenjava mnenj

15:40

ODMOR– priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16:00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

16:40

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, /skupine do 10 udeležencev/

17:00

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

17:40

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti, /skupine do 10 udeležencev/

18:00

ODMOR ZA OKREPČILO– priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo /skupine se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo se trije scenariji = 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18:30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

19:00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19:45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

20:00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila sklep in ga uvrstilo med obvezne vsebine.

Dodatne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 80 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev. Zajema organizacijo tečaja (najem opreme, prostorov in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi.

Prijave

Vabljeni k prijavam preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze.

Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske