Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu

Datum & čas

24/1/2020

08:00

Lokacija

v prostorih DMSBZT Maribor, Ul. Heroja Jevtiča 5 (Maribor - Melje)

Poglej na zemljevidu

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

08.00 - 08.20

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

08.20 - 08.40

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

08.40 - 09.00

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

09.00 - 09.20

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

09.20 - 09.40

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

09.40 - 10.00

Diskusija, izmenjava mnenj

10.00 - 10.30

ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10.30 - 11.10

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11.10 - 11.50

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11.50 - 12.10

ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

12.10 - 13.10

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ /udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/ Sekcija reševalcev v zdravstvu Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.10 - 13.40

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13.40 - 14.40

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

14.40

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re - test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obvezniimii vsebiinamii, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Temeljniih postopkov oživljanja« v enem licenčnem obdobju.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Cena tečaja znaša 80 EUR (vključen DDV) za člane in 160 EUR za nečlane Zbornice- Zveze ter zajema organizacijo tečaja (najem opreme, prostorov in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi. Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.

Optimalna izvedba programa je predvidena za 30 udeležencev. Tečaj izvajajo predavatelji in inštruktorji strokovne Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki so potrjeni pri Zbornici zdravstvene in babiške nege. Več kot polovica sodelujočih predavateljev in inštruktorjev je nosilcev licence Evropskega reanimacijskega sveta Advanced Life Support Course Provider, nekateri so tudi licencirani inštruktorji Evropskega reanimacijskega sveta (ERC).

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se prijavite preko prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze in preko linka, objavljenega na spletni strani DMSBZT Marribor.

Za uspešno prijavo VLJUDNO PROSIMO, DA PRIJAVO IZPOLNITE Z USTREZNIMI PODATKI (plačnik, zavod, davčna številka).

Ksenija Pirš, mag. zdr. ved
predsednica DMSBZ Maribor