Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

17/5/2024

14:15

Lokacija

V prostorih Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1429 Trbovlje

Poglej na zemljevidu

14.15 - 14.30

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14.30

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

14.30

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

15.10

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

15.20

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

15.30

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

15.50

Diskusija, izmenjava mnenj

16.10

Odmor - delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16.30

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

17.10

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED

17.30

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

18.10

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

18.30

Odmor - priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18.50

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

19.20

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

20.05

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

20.20

Zaključna diskusija

Splošne informacije

Kotizacija za nečlane na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 €, za člane 80 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
V ceno je vključena organizacija in izvedba strokovnega srečanja, delavnice, gradivo za udeležence, stroški preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 7. maja 2024 oziroma do zasedenosti prostih mest (50).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695