Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesterljubljana@gmail.com
Datum & čas

25/9/2023

14:00

Lokacija

DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

13.45 - 14.00

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

14.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

14.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

15.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

15.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

15.20

Diskusija, izmenjava mnenj

15.40

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16.00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

16.40

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED

17.00

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh

17.40

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti

18.00

Odmor - priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18.30

Pisno preverjanje znanja

19.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

20.00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
Za člane Društva MSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 80 €.

V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 15. septembra 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest (18). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Dodatne informacije: drustvomedsesterljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović