Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesterljubljana@gmail.com
Datum & čas

28/1/2023

08:00

Lokacija

Predavalnica Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

8.30

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

8.50

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

9.10

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

9.25

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

9.40

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

9.50

Diskusija, izmenjava mnenj

10.00

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10.30

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11.10

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11.50

Odmor - priprava na izvedbo scenarijev

12.00

reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.00

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13.30

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

14.30

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija (potrdilo udeleženci dobijo na e-poštni naslov, ki ga udeleženci napišejo ob prijavi).

Splošne informacije

Za člane Društva MSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 80 €.
V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 20. januarja 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest (40). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije na drustvomedsesterljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović