Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju z Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

15/9/2020

12:30

Lokacija

Visoka zdravstvena šola Celje, prvo nadstropje

Poglej na zemljevidu

pomembno obvestilo – sprememba lokacije!

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo spremenili lokacijo izobraževanja in sicer bo izobraževanje potekalo na Visoki zdravstveni šoli Celje, prvo nadstropje in ne na Srednji zdravstveni šoli Celje, Ipavčeva 10, Celje, kot je bilo sprva predvideno.

Vse ostalo ostaja nespremenjeno.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

12.30 - 13.00

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.00 - 13.20

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13.20 - 13.40

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13.40 - 13.55

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13.55 - 14.10

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14.10 - 14.20

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

14.20 - 14.30

Diskusija, izmenjava mnenj

14.30 - 15.00

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15.00 - 15.40

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15.40 - 16.20

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16.20 - 16.30

ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16.30 - 17.30

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17.30 - 18.00

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18.00 - 19.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19.00

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Kotizacija:
Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do popusta in je cena 60eur)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.

Prijava

PRIJAVE: z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV.

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

Dodatne informacije

info@dmsbzt-celje.si

Predsednica DMSBZT CELJE,  Tomica Kordiš