Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

26/9/2022

14:00

Lokacija

V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

13.45 - 14.00

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

14.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

14.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

15.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

15.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

15.20

Diskusija, izmenjava mnenj

15.40

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16.00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16.40

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED

17.00

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

17.40

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

18.00

Odmor - priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18.30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

19.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

20.00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.
Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Kotizacija znaša 160€ z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca. Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 80€ z vključenim DDV).

Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje bo potekalo skladno z epidemiološkimi navodili.

Prijava je možna do 19. septembra 2022 oziroma do zasedenosti prostih mest (16). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

irma.kiprijanovic@gmail.com ali na GSM 041 754 695 ali Damjan Remškar e-naslov: damjan.remskar@gmail.com