Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041754695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

16/12/2021

07:15

Lokacija

V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.15 - 7.30

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

7.30

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

7.50

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

8.10

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

8.30

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

8.40

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

8.50

Diskusija, izmenjava mnenj

9.10

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

9.30

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

10.10

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED

10.30

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh

11.10

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti

11.30

Odmor - priprava na izvedbo scenarijev

12.00

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

12.30

Pisno preverjanje znanja

13.15

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

13.30

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za nečlane znaša 160,00€ z vključenim DDV za posameznika udeleženca.
Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje bo potekalo ob upoštevanju PCT pogojev, v zaprtih prostorih je obvezno nošenje obraznih mask. V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV.a. (Ur.l. RS 146/2) smo dolžni preveriti izpolnjevanje PCT pogoja udeležencev.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna do 8. decembra 2021 oziroma do zasedenosti prostih mest (8). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Koordinator delavnic TPO                      Predsednica DMSBZT Ljubljana
Damjan Remškar                                             s.r. Đurđa Sima, s.r.