Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju z Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

11/2/2020

12:30

Lokacija

Na srednji zdravstveni šoli Celje, Ipavčeva 10, Celje

Poglej na zemljevidu

12.30 - 13.00

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.00 - 13.20

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13.20 - 13.40

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13.40 - 13.55

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13.55 - 14.10

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14.10 - 14.20

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

14.20 - 14.30

Diskusija, izmenjava mnenj

14.30 - 15.00

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15.00 - 15.40

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15.40 - 16.20

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16.20 - 16.30

ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16.30 - 17.30

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17.30 - 18.00

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18.00 - 19.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19.00

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Kotizacija:
Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.

Prijava

PRIJAVE: z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV.

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

Dodatne informacije

info@dmsbzt-celje.si

Predsednica DMSBZT CELJE,  Tomica Kordiš

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Kotizacija:
Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.