TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Ljubljana

E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

20/9/2021

14:00

Lokacija

V prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

13.45 - 14.00

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

14.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

14.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

15.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

15.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

15.20

Diskusija, izmenjava mnenj

15.40

ODMOR - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16.00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16.40

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED

17.00

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

18.00

ODMOR - priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18.30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

19.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

20.00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za  nečlane znaša 160,00€ z vključenim DDV za posameznika udeleženca.

Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 10. septembra 2021, oziroma do zasedenosti prostih mest (8). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.


Izobraževanje je prilagojeno situaciji z upoštevanjem omejitev in navodil NIJZ-a.


Koordinator delavnic TPO:                                                 Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Damjan Remškar, s.r.                                                           Đurđa Sima, s.r.