TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Ljubljana

E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

19/6/2021

08:00

Lokacija

Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12

Poglej na zemljevidu

8.00-8.30 Registracija

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

08:30

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

08:50

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

09:10

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

09:25

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

09:40

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

09:50

Diskusija, izmenjava mnenj

10:00

ODMOR - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10:30

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11:10

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11:50

ODMOR - priprava na izvedbo scenarijev

12:00

reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ /udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13:30

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

14:30

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v SOBOTO  19. 6. 2021 v predavalnici Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, s pričetkom ob 8.30. Registracija se bo pričela ob 8.00 uri. Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za  nečlane znaša 160,00€ z vključenim DDV za posameznika udeleženca.

Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 10. junija 2021 oziroma do zasedenosti prostih mest (16). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Izobraževanje je prilagojeno situaciji z upoštevanjem omejitev in navodil NIJZ-a.

Koordinator delavnic TPO:                                                 Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Damjan Remškar, s.r.