Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

17/2/2020

08:00

Lokacija

v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14,1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

08.00 - 08.30

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

08.30 - 08.50

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

08.50 - 09.10

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

09.10 - 09.25

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

09.25 - 09.40

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

09.40 - 09.50

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

09.50 - 10.00

Diskusija, izmenjava mnenj

10.00 - 10.30

ODMOR - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10.30 - 11.10

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11.10 - 11.50

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11.50 - 12.00

ODMOR - priprava na izvedbo scenarijev

12.00 - 13.00

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.00 - 13.30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13.30 - 14.30

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

14.30

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek 17. 02. 2020 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 8.30. Registracija se bo pričela ob 8.00. Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 80 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 10. februarja 2020 oziroma do zasedenosti prostih mest (32).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Koordinator delavnic TPO:                                                 Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Damjan Remškar, s.r.                                                           Đurđa Sima, s.r.