Odpovedano! Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Zbornico - Zvezo

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

15/6/2021

08:00

Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

08.00 - 08.30

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

08.30 - 08.50

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

08.50 - 09.10

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

09.10 - 09.25

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke?

09.25 - 09.40

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

09.40 - 09.50

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

09.50 - 10.00

Diskusija, izmenjava mnenj

10.00 - 10.30

ODMOR - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10.30 - 11.10

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev

11.10 - 11.50

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev

11.50 - 12.00

ODMOR - priprava na izvedbo scenarijev

12.00 - 13.00

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.00 - 13.30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13.30 - 14.30

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

14.30

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne Informacije

Kotizacija:
Kotizacija z vštetim DDV znaša 160 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 80 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0430-15062021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke:

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED je ovrednoteno s 7  licenčnimi točkami za pasivne in 11 licenčnimi točkami za aktivne udeležence.

Dodatne Informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si ali licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.
Udeležba je omejena na 20 udeležencev.
Program je preliminarni in so možne spremembe programa.