TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Ljubljana

E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

21/6/2021

07:15

Lokacija

v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.15-7.30

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

07:30

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

07:50

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

08:10

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

08:30

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

08:40

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

08:50

Diskusija, izmenjava mnenj

9:10

ODMOR - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

09:30

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

10:10

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED

10.30

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11.10

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

11:30

ODMOR - priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

12:00

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

12:30

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

13:15

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

13:30

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v PONEDELJEK  21. 06. 2021 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 7.30. Registracija se bo pričela ob 7.15 uri. Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za  nečlane znaša 160,00€ z vključenim DDV za posameznika udeleženca.

Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 16. junija 2021 oziroma do zasedenosti prostih mest (8). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.


Izobraževanje je prilagojeno situaciji z upoštevanjem omejitev in navodil NIJZ-a.


Koordinator delavnic TPO:                                                 Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Damjan Remškar, s.r.                                                           Đurđa Sima, s.r.