Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Datum & čas

25/11/2019

08:00

Lokacija

na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

08.00 - 08.30

Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

08:30

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

08:50

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje A

09:10

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

09:25

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

09:40

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

09:50

Diskusija, izmenjava mnenj

10:00

ODMOR - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10:30

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11:10

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11:50

ODMOR - priprava na izvedbo scenarijev

12:00

Reševanje dogo12:00 reševanje dogodkov TPO odkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

/ skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije

/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13:30

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

14:30

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Več informacij

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED


T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com W http://www.drustvo-med-sester-lj.si

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek 25. 11. 2019 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 8.30. Registracija se bo pričela ob 8.00.
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 80 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 10. 11. 2019 oziroma do zasedenosti prostih mest (32). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Vljudno vabljeni

Koordinator delavnic TPO:                                          Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Damjan Remškar, s.r.                                                        Đurđa Sima, s.r.