Temeljni postopi oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju s SDMSBZT Pomurje

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

7/5/2022

07:15

Lokacija

V prostorih SDMSBZT Pomurja, Lendavska 5 a, Murska Sobota; 3. nadstropje

Poglej na zemljevidu

7.15 - 7.30

Registracija

7.30 - 9.30

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

Diskusija, izmenjava mnenj

9.30 - 9.40

Odmor – priprava na delavnice

9.40 - 12.00

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN REŠEVANJE SCENARIJEV

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED

TPO otrok, tujek v dihalni poti

12.00 - 12.15

Odmor – priprava na preverjanje znanja

12.15 - 13.00

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re – test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin ( modul licenca) za vse
zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Člani SDMSBZT Pomurje imajo 100 % popust. Za nečlane Zbornice – Zveze je kotizacija 160 EUR. Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.
Kontrola podatkov plačnika (zavod, davčna številka, kontaktna oseba) ob registraciji.

Glede na veljavne ukrepe za zajezitev širjenja Covid-19, se bo program izvajal v skupini 20 udeležencev. Tečaj izvajajo predavatelji in inštruktorji strokovne Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki so potrjeni pri Zbornici zdravstvene in babiške nege. Več kot polovica sodelujočih predavateljev in inštruktorjev je nosilcev licence Evropskega reanimacijskega sveta Advanced Life Support Course Provider, nekateri so tudi licencirani inštruktorji Evropskega reanimacijskega sveta (ERC).

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije na e-naslov dragica.josar@gmail.com

Danijel Andoljšek, l. r.
predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu

Dragica Jošar, l. r.
predsednica SDMSBZT Pomurje