Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 031 853 014 E nada.macura@gmail.com
Datum & čas

16/4/2020

00:00

Lokacija

Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 01.10..2020

08.00 - 08.30

Sestanek inštruktorjev pred tečajem (soba za inštruktorje)

08.30 - 09.00

Registracija udeležencev

Fotografiranje vsakega udeleženca

Oddaja predtesta

09.00 - 09.30

Predstavitev atls/atcn in program tečaja*

ATLS vodja tečaja / ATCN vodja tečaja

09.30 - 10.00

Začetni pregled - ABCDE PRISTOP*

ATLS inštruktor

10.00 - 10.30

ABCDE pristop - demonstracija *

ATLS inštruktor (inštruktor)

ATLS inštruktor (zdravnik)

ATCN inštruktor (med. sestra)

ATLS inštruktor (pacient)

10.30 - 11.00

Oskrba dihalne poti ATLS inštruktor

11.00 - 11.30

Hemoragični šok* ATLS inštruktor

11.30 – 12.15

Odmor / prezentacije sponzorjev

12.15 - 12.45

Poškodbe prsnega koša* ATLS inštruktor

12.45 - 13.15

Poškodbe trebuha* ATLS inštruktor

13.15 - 13.45

Poškodbe glave* ATLS inštruktor

* (predavalnica)

13.45 - 14.30

KOSILO (restavracija)

14.30 - 18.45

ATCN praktične delavnice ABCDE pristop (60 minut/delavnico)

16.30 - 16.45

Odmor

18.45

Zaključek dneva

18.45

Sestanek inštruktorjev

19.45

VEČERJA (vsi inštruktorji in vsi tečajniki)

Petek, 02.10.2020

08.00 - 08.05

Dobro jutro

Vprašanja in odgovori

08.05 - 08.35

Poškodbe pri otrocih ATLS inštruktor

08.35 - 09.05

Poškodbe mišično-skeletnega sistema ATLS inštruktor

09.05 - 09.35

Poškodbe hrbtenice in hrbtenjače ATLS inštruktor

09.35 - 10.20

Odmor / prezentacije sponzorjev

10.20 - 10.50

Poškodbe pri starostnikih ATLS inštruktor

10.50 - 11.20

Timska obravnava poškodovancev ATLS inštruktor

11.20 - 16.00

ATCN praktične delavnice (60 minut/delavnico) ATLS inštruktor

13.20 - 14.00

Kosilo

16.00 - 16.15

Odmor

16.15 - 16.45

Poškodbe v nosečnosti ATLS inštruktor

16.45 - 17.15

Poškodbe zaradi opeklin ali omrzlin ATLS inštruktor

17.15 - 18.15

Praktične vaje ATCN

18.15

ljuček dneva

18.30

Sestanek inštruktorjev

Sobota, 03.10.2020

8.30 - 08.35

Dobro jutro

Vprašanja in odgovori

08.35 - 09.00

Transport do končne oskrbe ATLS inštruktor

09.00 - 09.10

Predstavitev izpitnega dela

09.10 - 13.00

ABCDE pristop (praktično & test), praktične delavnice

Triažni scenariji, pisni TEST (predavalnica)

Praktične delavnice Primer 1 Učilnica 1 ATCN inštruktor

Praktične delavnice Primer 2 Učilnica 2 ATCN inštruktor

Praktične delavnice Primer 3 Učilnica 3 ATCN inštruktor

Praktične delavnice Primer 4 Učilnica 4 ATCN inštruktor

13.00 – 14.00

Sestanek inštruktorjev in pregled testov

14.00 (pribl.)

Povzetek & zaključek tečaja Vsi inštruktorji & vsi udeleženci

Skupina 1 - ABCDE pristop (praktično & test), praktične delavnice, triažni scenariji, pisni test

Splošne informacije

Tečaj ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca) je nastal kot odgovor na potrebo izvajalcev zdravstvene nege po dodatnem znanju pri oskrbi poškodovancev. V tujini poteka že več kot petnajst let in ga izvajajo v številnih državah v Evropi in v svetu skupaj s tečaji ATLS. Tečaj je namenjen vsem diplomiranim medicinskim sestram/diplomiranim zdravstvenikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje in praktične veščine pri oskrbi življenjsko ogroženega poškodovanca. ATCN je razdeljen na teoretični in praktični del, ki obsega vaje glavnih in neposredno življenje rešujočih posegov in postopkov. Tečajniki intenzivno sodelujejo in rešujejo primere poškodovancev na realnih situacijah (case scenario) od začetne do končne oskrbe ali premestitve.

Vsebina in izvedba izobraževanja je usklajena s programom tečaja ATCN ameriškega združenja Society of Trauma Nurses in se izvaja v sodelovanju z Mednarodnim komitejem ATCN za Evropo ter Zdravniškim društvom ATLS Slovenija. Pred tečajem udeleženci prejmejo predpisano originalno literaturo (v angleščini), ki je učna podlaga za udeležbo in izpit na tečaju. Zato je za udeležence tečaja priporočljivo dobro znanje angleškega jezika. Udeležence pozivamo, da si priloženo literaturo preberejo in se na tečaj pripravijo. Sam tečaj nato poteka kot povzemanje naučenega. 

Prijave so odprte do 05.09.2020, število udeležencev je omejeno.

Oddana je vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje  in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija

Kotizacija z DDV znaša za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti,  490€, za nečlane je kotizacija  700€. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 16042020 (Sekcija MS in ZT v urgenci). V kotizacijo je všteta udeležba na tečaju, uradna originalna učbenika, prigrizki ter kosila med tečajem, ena večerja in uradni ATCN certifikat.

Prijava

Za prijavo na tečaj in dodatne informacije kontaktirajte ga. Nado Macura Višić na telefon 031 853 014 ali na e-naslov: nada.macura@gmail.com

Ob registraciji potrebujete osebni dokument,  člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Dodatne informacije

Hotelska namestitev
Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje
Informacije in rezervacije: bellevue@termemb.si

Lepo vabljeni!

Nada Macura Višić
Predsednica strokovne sekcije