Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 031 853 014 E nada.macura@gmail.com
Datum & čas

12/10/2023

08:00

Trajanje: 3 dni
Lokacija

Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 12.10.2023

8.00 - 8.30

Sestanek inštruktorjev pred tečajem (soba za inštruktorje)

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev Fotografiranje vsakega udeleženca

Oddaja predtesta

9.00 - 9.30

Predstavitev ATLS/ATCN in program tečaja* ATLS vodja tečaja/ ATCN vodja tečaja

9.30 - 10.00

Začetni pregled - ABCDE pristop* ATLS inštruktor

10.00 - 10.30

ABCDE pristop demonstracija*

- ATLS inštruktor (inštruktor)

- ATLS inštruktor (zdravnik)

- ATCN inštruktor (med. sestra)

- ATLS inštruktor (pacient)

10.30 - 11.00

Oskrba dihalne poti ATLS inštruktor

11.00 - 11.30

Hemoragični šok* ATLS inštruktor

11.30 - 12.15

Odmor/prezentacije sponzorjev

12.15 - 12.45

Poškodbe prsnega koša* ATLS inštruktor

12.45 -13.15

Poškodbe trebuha* ATLS inštruktor

13.15 - 13.45

Poškodbe glave* ATLS inštruktor

* predavalnica

13.45 - 14.30

Kosilo Restavracija

14.30 - 18.45

ATCN praktične delavnice ABCDE pristop (60 minut/delavnico)

16.30 - 16.45

Odmor

18.45

Zaključek dneva

18.45

Sestanek inštruktorjev

19.00

Večerja (vsi inštruktorji in vsi tečajniki)

Petek, 13.10.2023

8.00 - 8.05

Dobro jutro, vprašanja in odgovori

8.05 - 8.35

Poškodbe pri otrocih ATLS inštruktor

8.35 - 9.05

Poškodbe mišično-skeletnega sistema ATLS inštruktor

9.05 - 9.35

Poškodbe hrbtenice in hrbtenjače ATLS inštruktor

9.35 - 10.20

Odmor/prezentacije sponzorjev

10.20 - 10.50

Poškodbe pri starostnih ATLS inštruktor

10.50 - 11.20

Timska obravnava poškodovancev ATLS inštruktor

11.20 - 16.00

ATCN praktične delavnice (60 minut/delavnico)

13.20 - 14.00

Kosilo

16.00 - 16.15

Odmor

16.15 - 16.45

Poškodbe zaradi opeklin ali omrzlin ATLS inštruktor

17.15

Zaključek dneva

17.30

Sestanek inštruktorjev

Sobota, 14.10.2023

8.30 - 8.35

Dobro jutro, vprašanja in odgovori

8.35 - 9.00

Transport do končne oskrbe ATLS inštruktor

9.00 - 9.10

Predstavitev izpitnega dela

9.10 - 13.00

ABCDE pristop (praktično in test), Praktične delavnice, triažni scenariji, pisni test Predavalnica

Praktične delavnice Primer 1 Učilnica 1: ATCN inštruktor

Praktične delavnice Primer 2 Učilnica 3: ATCN inštruktor

Praktične delavnice Primer 3 Učilnica 7: ATCN inštruktor

Praktične delavnice Primer 4 Učilnica 8: ATCN inštruktor

13.00 - 14.00

Sestanek inštruktorjev in pregled testov

14.00 (pribl.)

Povzetek & zaključek tečaja Vsi inštruktorji & vsi udeleženci

Splošne informacije

Tečaj ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca) je nastal kot odgovor na potrebo izvajalcev zdravstvene nege po dodatnem znanju pri oskrbi poškodovancev. V tujini poteka že več kot petnajst let in ga izvajajo v številnih državah v Evropi in v svetu skupaj s tečaji ATLS. Tečaj je namenjen vsem diplomiranim medicinskim sestram/diplomiranim zdravstvenikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje in praktične veščine pri oskrbi življenjsko ogroženega poškodovanca. ATCN je razdeljen na teoretični in praktični del, ki obsega vaje glavnih in neposredno življenje rešujočih posegov in postopkov. Tečajniki intenzivno sodelujejo in rešujejo primere poškodovancev na realnih situacijah (case scenario) od začetne do končne oskrbe ali premestitve.

Vsebina in izvedba izobraževanja je usklajena s programom tečaja ATCN ameriškega združenja Society of Trauma Nurses in se izvaja v sodelovanju z Mednarodnim komitejem ATCN za Evropo ter Zdravniškim društvom ATLS Slovenija. Pred tečajem udeleženci prejmejo predpisano originalno literaturo (v angleščini), ki je učna podlaga za udeležbo in izpit na tečaju. Zato je za udeležence tečaja priporočljivo dobro znanje angleškega jezika. Udeležence pozivamo, da si priloženo literaturo preberejo in se na tečaj pripravijo. Sam tečaj nato poteka kot povzemanje naučenega.

Oddana je vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija
Kotizacija z DDV znaša za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, 530 €, za nečlane je kotizacija 750 €. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 12102023 (Sekcija MS in ZT v urgenci). V kotizacijo je všteta udeležba na tečaju, uradna originalna učbenika, prigrizki ter kosila med tečajem, ena večerja in uradni ATCN certifikat.

Prijava in dodatne informacije

Za prijavo na tečaj in dodatne informacije kontaktirajte ga. Nado Macura Višić na telefon 031 853 014 ali na e-naslov: nada.macura@gmail.com

Prijave so odprte do 10. 9. 2023, število udeležencev je omejeno.

Ob registraciji potrebujete osebni dokument, člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Hotelska namestitev
Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje
Informacije in rezervacije:
bellevue@termemb.si

Lepo vabljeni!