Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti X. del

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

T 031-225-531 E sekcija-psihiatrija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

30/5/2024

07:45

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Zreče, Hotel Vital, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 30.5.2024

7.45 - 8.45

Registracija udeležencev

8.45 - 9.00

Uvodni pozdrav in organizacija dneva

I. SKLOP Moderatorka: Simona Podgrajšek

9.00 - 10.00

Uravnoteženost osebnih prepričanj kot element kakovostnega dela s pacienti dr. Simon Turk, univ. dipl. soc. ped., Zdrav individuum

10.00 - 11.30

Resno je stresno Polona Požgan, medn. cert. managerka delovne sreče, predavateljica, svetovalka na področju komunikacije in odnosov

11.35 - 11.45

Razprava

11.45 - 13.40

Odmor za kosilo

II. SKLOP Moderator: Aljoša Lapanja

13.40 - 14.40

I. - IV. DELAVNICA

14.50 - 15.50

I. - IV. DELAVNICA

I. DELAVNICA: Resno je stresno Polona Požgan, medn. cert. managerka delovne sreče, predavateljica svetovalka na področju komunikacije in odnosov

II. DELAVNICA: Odličnost v komunikaciji – obvladovanje konfliktov dr. Simon Turk, univ. dipl. soc. ped., Zdrav individuum

III. DELAVNICA: Kako reči ne (postavljanje meja) mag. Špela Tušek Lc.Ps., Imago partnerska terapevtka in facilitatorka, Supervizorka in certificirana Imago trenerka

IV. DELAVNICA: Cilji in ciljna usmerjenost dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

15.50 - 16.30

Odmor

III. SKLOP Moderator: Aljoša Lapanja

16.30 - 17.00

Nastop za sprostitev in motivacijo Perica Jerković, stand up komik

17.00

Zaključek prvega dne

20.00

Samopostrežna večerja in druženje ob glasbi (brezplačna na račun organizatorja)

Petek, 31.5.2024

8.45 - 9.15

Registracija udeležencev

I. SKLOP Moderatorka: Simona Tomaževič

9.15 - 9.20

Uvodni pozdrav in organizacija dneva

9.20 - 10.20

Korektivni terapevtski odnos kot pogoj pacientove motiviranosti asist. dr. Nuša Kovačević Tojnko, mag. psih., psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP); Zoltan Pap, dipl. zn., psihoanalitični psihoterapevt (ECPP), Ambulanta za duševno zdravje Pamina

10.20 - 11.50

Pozitivna psihologija – orodje za boljše življenje dr. Aleksander Zadel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

11.50 - 12.00

Razprava

12.00 - 12.05

Priprava na delo v delavnicah

12.05 - 12.45

Odmor s pogostitvijo

II. SKLOP Moderator: Aljoša Lapanja

13.40 - 14.40

I. - IV. DELAVNICA

14.50 - 15.50

I. - IV. DELAVNICA

I. DELAVNICA: Pozitivna psihologija – orodje za boljše življenje dr. Aleksander Zadel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

II. DELAVNICA: Korektivni terapevtski odnos - iz teorije v prakso asist. dr. Nuša Kovačević Tojnko, mag. psih., psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP); Zoltan Pap, dipl. zn., psihoanalitični psihoterapevt (ECPP); Ambulanta za duševno zdravje Pamina, Liza Marijina, diplomirana dramska igralka

III. DELAVNICA: Vzpostavljanje zdravih odnosov v delovnem okolju mag. Špela Tušek Lc.Ps., Imago partnerska terapevtka in facilitatorka, Supervizorka in certificirana Imago trenerka

IV. DELAVNICA: Problem kot izziv dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

15.00

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniške zbornice v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Število prijav omejeno na 100 udeležencev.

Kotizacija z DDV za dva dni je 360 € z DDV. Udeleženci se lahko prijavijo tudi samo za prvi ali drugi dan glede na interesno področje. V tem primeru znaša kotizacija 220 € za posamezen dan. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije. Kotizacijo se plača po končanem izobraževanju na podlagi izdanega računa na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-30052024, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

V kotizacijo (enodnevno in dvodnevno) so všteti stroški kosila, samopostrežne večerje, pogostitev med odmori, organizacije strokovnega seminarja in gradiva.
Stroški prenočišča niso všteti v kotizacijo. Po ugodnih cenah lahko sobe rezervirate v Hotelu Atrij S in Hotelu Vital ter v Vilah Terme Zreče. Vljudno vas prosimo, da rezervacijo sobe naredite SAMI (nočitev z zajtrkom), najkasneje do 13. 5. 2024, na e-pošto: terme@unitur.eu

Cene nočitve z zajtrkom so razvidne iz spodnjih tabel.
Turistična taksa in prijavnina v ceno nočitve nista vključeni.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V kolikor bi imeli z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika kotizacije).

Za dodatne informacije se obrnite na prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 031 225 531 (g. Aljoša Lapanja)