SUPERVIZIJA

Organizator

Društvo MSBZT Celje

Datum & čas

17/2/2021

16:00

Lokacija

spletno okolje MS Teams

Splošne informacije

Supervizija spodbuja profesionalno rast in razvoj strokovnega delavca.

Supervizija je v trenutni situaciji tudi izjemno pomembna pri soočanju in premagovanju vsakodnevnih delovnih obremenitev, pri prilagajanju novim okoliščinam je pomembno ohraniti stik s sabo in s svojimi potrebami.

Zaposlenim v zdravstveni negi lahko pomaga razumeti določene stresne in konfliktne situacije, rezultati se kažejo v višji kakovosti obravnave pacientov, ter v osebni in poklicni rasti zaposlenih.

Kotizacija:
za člane Zbornice Zveze, DMSBZT Celje je brezplačno. Za nečlane pa znaša prispevek 15 eur.

Prijave

Lahko se vključite v supervizijsko skupino, prijave zbiramo do  15.2.2021.
Prijave zbiramo na info@dmsbzt-celje.si  in preko portala Zbornice Zveze, predavanje je v postopku za pridobitev licenčnih točk.

Pričakovani cilj supervizijskega procesa je podpora zdravstvenim delavcem v trenutnih razmerah in omogočanje refleksije lastnih občutkov.

Supervizijski proces bo temeljil na razvojno edukativnem modelu.

Velikost skupine: 8 članov

Vodenje supervizijske skupine: Judita Bendelja, dipl.m.s., mag. sup., os. in org. svet.

Dogovori glede časovnega okvira se lahko tudi oblikujejo glede na potrebe in cilje skupine.

Vljudno vabljeni!