Strukturiran debrifing po obravnav kritično bolnega/poškodovanega pacienta

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

12/2/2020

00:00

Lokacija

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

14.45 - 15.00

Registracija

15.00 - 16.30

Volilni občni zbor, volitve za predsednico DMSBZT Celje in člane IO DMSBZT Celje za mandatno obdobje 2020-2024 Jernej Jeromel

16.30 - 17.15

Uvod Strukturiran debrifing po obravnav kritično bolnega/poškodovanega pacienta

17.15 - 17.30

Pomen debrifinga

17.30 - 18.30

Strukturiran debrifing

18.30 - 19.30

Primeri strukturiranega debrifinga iz prakse

19.30 - 19.45

Razprava

19.45 - 20.00

Sklepne misli ob zaključku in zaključek predavanja

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijava

Dodatne informacije

info@dmsbzt-celje.si

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje

Kordiš Tomica