Strokovno srečanje – kompetence, odgovornosti in izzivi medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

T 031 866 232 E barbara.bukovnik@gmail.com
Datum & čas

12/3/2024

12:00

Lokacija

MKC Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

Poglej na zemljevidu

12.00 - 13.00

Registracija udeležencev

13.00 - 13.15

Kulturni program

13.15 - 13.55

Pozdravni nagovori Marjeta Vaupot – direktorica ZD Slovenj Gradec; Tilen Klugler – župan MO Slovenj Gradec; Barbara Bukovnik – predsednica sekcije; Monika Ažman – predsednica Zbornice - Zveze; Dr. Valentina Prevolnik Rupel – ministrica za zdravje

I. SKLOP Moderatorica: Anita Smagej

13.55 - 14.25

Razumevanje kompetenc v ZN

14.25 - 15.00

Odmor

15.00 - 15.30

Medicinske sestre in sodni postopki Andrej Vojnovič

15.30 - 16.00

Medicinska sestra zagovornica pacientovih pravic Darinka Klemenc

16.00 - 16.15

Razprava

16.15 - 16.30

Odmor

II. SKLOP Moderatorica: Anita Smagej

16.30 - 17.00

Pacienti zaupajo medicinski sestri – spoštujmo njihove pravice Mag. Milena Pečovnik

17.00 - 17.30

Partnersko in medpoklicno sodelovanje – medicinska sestra je nepogrešljiv člen zdravstva kot celote Asist. Miha Lavre

17.30 - 17.45

Razprava

17.45 - 18.00

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Program izobraževanja je strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pripravila v sodelovanju z ZD Slovenj Gradec. Namenjen je zdravstvenim delavcem, ki potrebujejo informacije in znanja za izvajanje zdravstvene nege in obravnave pacientov v primarnem zdravstvenem varstvu.

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje je v postopku licenčnega vrednotenja pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 7510 – 0210 12032024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Število udeležencev je omejeno na 120.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na barbara.bukovnik@gmail.com