Strokovno srečanje DMSBTZ Celje in Programa Svit: Prednosti programa SVIT in vloga medicinskih sester

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

10/5/2022

16:00

Lokacija

On-line

16.00 - 16.05

Uvodni pozdravi Tomislava Kordiš, Predsednica DMSBTZ Celje

16.05 - 16.25

Pomen programa SVIT dr. Dominika Novak Mlakar, dr. med. spec., vodja Programa Svit, NIJZ

16.25 - 16.50

Vloga medicinske sestre v programu SVIT Irena Debeljak dipl. m. s., univ. dipl. org., program SVIT, NIJZ

16.50 - 17.20

Izkušnje iz kolonoskopske ambulante Tanja Knafelc, dipl. m. s., SB Celje

Prepoznavnost programa SVIT v regiji Celje Tatjana Škornik Tovornik univ. dipl. san. inž., NIJZ OE Celje

Splošne informacije

Kotizacija za tokratno izobraževanje je brezplačno, izobraževanje je ovrednoteno z licenčnimi točkami na Zbornici Zvezi.
Predavanje je online, napišite mail s katerega boste predavanje poslušali.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Vljudno vabljeni!
NIJZ in DMSBZT Celje