Strokovno popoldne z DMSBZT Celje: Hitra interpretacija EKG zapisa za medicinske sestre

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Datum & čas

9/11/2021

16:00

Lokacija

E-izobraževanje

16.00

Registracija

16.05 - 17.15

Uvod Predavatelj: Jernej Jeromel

17.15 - 17.30

Indikacije EKG

17.30 - 18.30

Izvedba EKG

18.30 - 19.30

Interpretacija EKG

19.30 - 19.45

Primeri EKG

19.45 - 21.00

Razprava in sklepne misli ob zaključku in zaključek predavanja

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT
Kordiš Tomica