Strokovno popoldne DMSBZT Celje: Uporaba injektomata v kliničnem okolju

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

30/1/2023

14:15

Lokacija

Srednja zdravstvena šola Celje, velika predavalnica, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

14.15 - 14.30

Registracija

14.30 - 15.00

Uvod Jernej Jeromel

15.00 - 15.45

Uporaba BRAUN® injektomata Medis d. o. o.

15.45 - 16.30

Uporaba ALARIS® injektomata AMS Meding d. o. o.

16.30 - 17.15

Aplikacija zdravil preko injektomata Jernej Jeromel

17.15 - 17.30

Vprašanja, diskusija in sklepne besede Jernej Jeromel

17.30

Praktični del Medis d. o. o. & AMS Meding d. o. o.

18.30

Razprava

19.00

Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Vljudno vabljeni!