Strokovno popoldne DMSBZT Celje: Učinkoviti pristopi in tehnike učenja otrok v domačem okolju

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

26/3/2024

15:45

Lokacija

V prostorih DMSBZT Celje, Kidričeva 25 (3. nadstropje), 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

15.45 - 16.00

Registracija

16.00 - 16.30

Uvod in predstavitev

16.30 - 17.00

Ustvarjanje učinkovitega učnega prostora v domačem okolju

17.00 - 17.30

Metode za spodbujanje učne motivacije

17.30 - 17.40

Odmor

17.40 - 18.40

Strategije za dvig bralne pismenosti

Aktivna delavnica: pred bralne tehnike, razumevanje besedila, povzemanje prebranega

18.40 - 19.00

Asociativno učenje in spodbujanje kreativnega mišljenja

Aktivna delavnica: tehnike pomnjenja, slikovni prikazi učnih vsebin

19.00 - 19.15

Odmor

19.15 - 20.00

Razprava o konkretnih primerih, pogovor in zaključek

Splošne informacije

Na delovnem mestu se medicinske sestre in zaposleni na področju zdravstvene nege, poleg formalnega pridobivanja znanj in profesionalnih veščin, le teh učijo tudi od oseb, ki niso predavatelji in katerih delovanje je usmerjeno v pacienta. V idealni situaciji neposredno opazujejo, kako izkušene medicinske sestre opravljajo poklicno nalogo in to povežejo z opisom ter pojasnilom dela, teh izkušenih, medicinskih sester. Poleg opravljanja svojega profesionalnega poklica, pa se medicinske sestre in zaposleni na področju zdravstvene nege srečujemo tudi s starševstvom in težavami svojih otrok na področju učenja v domačem okolju. Če smo starši zadovoljni in opolnomočeni z znanjem in spretnostmi, ki jih uporabljajo pri usmerjanju in spodbujanju svojih otrok pri učenju v domačem okolju, lahko le to zelo ugodno vpliva tudi na motivacijo in osredotočenost pri opravljanju njihove profesionalne vloge v poklicnem okolju. Z željo, da bi učenje šolskih snovi v domačem okolju za vas in za vaše otroke postalo zabavno in manj stresno, vas vabimo na predavanje z delavnicami o različnih pristopih in tehnikah učenja v domačem okolju. Vse predstavljeno izhaja iz predavateljičinih lastnih izkušenj tako starševstva, kot tudi profesionalnega dela z otroki in njihovimi starši.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Prijave so na portal Zbornice – Zveze, kamor lepo prosim vpišite svoj mail, da vam lahko pošljemo po mailu povezavo za predavanje. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@dmsbzt-celje.si