Strokovno popoldne DMSBZT Celje: Gangrena fournier (študija poteka zdravljenja urološkega bolnika)

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

15/11/2022

15:50

Lokacija

Online

15.50

Registracija

16.00

Epidemiologija Fournierjeve gangrene

17.30

Nekrektomija gangrene

19.00

Aktivnosti zdravstvene nege po nekrektomiji

19.30

Rekonstrukcijski posegi v anogenitalnem področju

20.00

Celostna psihofizična rehabilitacija bolnika obolelega zaradi Fournierjeve gangrene

21.00

Razprava, zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.
Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.
Prijavite se na portal za prijave Zbornice – Zveze, vpišite mail s katerega boste poslušali predavanje, na ta mail vam bomo poslali povezavo za predavanje en dan prej ali na dan predavanja.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za člane Z – Z