STROKOVNI POSVET OB SVETOVNEM DNEVU BREZ TOBAKA: Novi tobačni izdelki in izdelki z nikotinom

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji v sodelovanju z NIJZ

T 040 55 88 20 E marusy.ahacic@gmail.com
Datum & čas

27/5/2021

16:30

Lokacija

preko Google meet

znak    

16.30 - 17.00

Prijava udeležencev

17.00 - 17.10

Pozdrav udeležencem Maruša Ahačič, predsednica strokovne sekcije, Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze

17.10 - 17.25

Uvod/Introductory words dr. Aiga Rurane, vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji

17.25 - 18.10

Tobačni in povezani izdelki – značilnosti, vplivi na zdravje, uporaba in zakonodajni ukrepi v Sloveniji / Tobacco and related products – overview, prevalence of use and control measures in Slovenia Helena Koprivnikar, Nacionalni inštitut za javno zdravje

18.10 - 18.45

Priporočene vrste pomoči pri opuščanju kajenja in mesto novih tobačnih in povezanih izdelkov v opuščanju kajenja / Recommended types of smoking cessation aids and the role of new tobacco and related products in smoking cessation dr. Tomaž Čakš, Nacionalni inštitut za javno zdravje

18.45 - 19.00

Razprava

Splošne informacije

Licenčne točke pri Zbornici – Zvezi:
Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici Zvezi.

Kotizacije ni.

Prijava

Na strokovno srečanje se lahko prijavite izključno preko E-prijava

Strokovni seminar boste spremljali preko platforme Google Meet. Vsem prijavljenim bomo posredovali podatke o pridružitvi 1 dan pred dogodkom. Prosimo vas, da pri prijavi preverite in pravilno navedete vaš e-poštni naslov, kamor vam bomo posredovali dostop do izobraževanja. Dostop do platforme boste prejeli preko e- pošte: episarna@zbornica-zveza.si.

Dodatne informacije

Informacije dobite po elektronski pošti pri  Maruši Ahačič, marusy.ahacic@gmail.com ali na telefonski številki 040 55 88 20.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije
Maruša Ahačič, mag. zdr. nege