Strokovni klinični večer: Obravnava pacienta v Covid IT

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

Datum & čas
Lokacija

v spletnem okolju MS Teams

16.00 – 19.00

Obravnava pacienta v Covid IT

Vloga izvajalcev ZN pri promociji kritičnega bolnega s SARS COV 19 Bine Halec, mag. zdr. nege

Posebnosti hranjenja po NSG pri pacientih obrnjenih na trebuh Jernej Mori, mag. zdr. nege

Fizioterapevtska obravnava SARS COV 19 pozitivih pacientov v enoti IT Marcel Duh, dipl. fizoterapevt

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa  v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Članom regijskega društva DMSBZT Maribor so stroški izobraževanja kriti iz naslova plačanih članarin.
Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 50 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Člani Zbornice – Zveze in ostalih regijskih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijava

Na strokovno izpopolnjevanje se lahko prijavite na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si, pod: E – prijava

Ksenija Pirš, predsednica društva