STROKOVNI KLINIČNI VEČER: NUJNA STANJA IN DIAGNOSTIKA V OFTALMOLOGIJI Z VIDIKA ZDRAVSTVENE NEGE

Organizator

Društvo medicinskih sestre, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

E ksenija.pirs@gmail.com
Datum & čas

19/3/2020

16:00

Lokacija

v prostorih društva, Ulica heroja Jevtiča 5, (Maribor - Melje)

Poglej na zemljevidu

Splošne informacije

od 16.00 do 19.00

Članom društva so stroški kotizacije poravnani iz članarine.

Kotizacija znaša 50 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50-% popusta. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

V primeru, da je plačnik kotizacije delodajalec, mora udeleženec ob registraciji predložiti urejen potni nalog.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se prijavite preko prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si, E prijavnica

Za uspešno prijavo VLJUDNO PROSIMO, DA PISNO PRIJAVO IZPOLNITE Z USTREZNIMI PODATKI (plačnik, zavod, davčna številka, kontaktna oseba).

Podpredsednica društva                                           Predsednica društva
mag. Barbara Donik                                      Ksenija Pirš, mag. zdr. ved.