STROKOVNI KLINIČNI VEČER: BONTON NA DELOVNEM MESTU

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

E barbara.donik@um.si
Datum & čas

20/1/2022

16:00

Lokacija

v spletnem okolju MS Teams

16.00 – 19.00

Bonton in komunikacija na delovnem mestu Saša Županek, bontonolog

S sodelavci marsikdo preživi več časa kot s partnerjem. O odnosih med sodelavci in odnosih nadrejeni–podrejeni

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko I – 2021- 0102 – 0102.

Članom regijskega društva DMSBZT Maribor so stroški izobraževanja kriti iz naslova plačanih članarin.
Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 50 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani Zbornice – Zveze in ostalih  regijskih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.