Splošne informacije

Strokovna ekskurzija je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije:
Kotizacija znaša 20€ z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic 0218-15112019.

Prijava

Prijava na izobraževanje: Elektronska prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spletni strani Zbornice –Zveze.