Stop poškodbi zaradi pritiska, dan ozaveščanja o preprečevanju in oskrbi zaradi pritiska

Organizator

Zaloker & Zaloker d.o.o.

E polona.janezic@zaloker-zaloker.si
Datum & čas

16/11/2023

15:00

Lokacija

Zdravstvena fakulteta v Ljubljani, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

I. SKLOP

DELAVNICE

15.00 - 15.30

Registracija (lista udeležencev)

15.30 - 17.30

Delavnice z rotacijo, ki se štirikrat ponovijo

Debridment rane viš. pred. dr. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Ljubiša Pađen, Melita Grumerec, ZT

T.I.M.E.R.S. – smernice in oskrba rane Angie Gajič, dipl. m. s, Bojana Cuznar, dipl. m. s.

Pomen preventive in učinkoviti pripomočki za razbremenjevanje Tadeja Krišelj, dipl. m. s., univ.dipl.org, ET, Patricia Uzar, ZT

Pomen prehrane pri celjenju ran Anita Jelen, mag. zdr. nege, dipl. m. s., ET

II. SKLOP

PREDAVANJE

17.30 - 18.00

Registracija (lista udeležencev)

18.00 - 18.30

Pomen preventive PZP strategija naprej na tem področju - Okrogla miza s strokovnjaki Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET, Hubert Terseglav, dipl. ZN, ET, Renata Batas, dipl. m. s., ET, Danijela Indof, dipl. m. s.

18.30 - 19.30

Kronične rane skozi objektiv; posnetek obstoječega stanja na področju oskrbe kroničnih ran Sodelujoči strokovnjaki: prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, doc. dr. Igor Frangež, dr. med., dr. dent. med., Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET, Tadeja Krišelj, dipl. m. s., ET, univ. dipl. org., Anita Jelen, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, ET, Nataša Čermelj, dipl. m. s., ET, Staša Rojten, dipl. m. s., Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med., spec. kirurg.

Predstavitev problematike oskrbe kroničnih ran:

• izobraževanje strokovnega kadra in dostop do izobraževalnih vsebin

• dostop do materialov za oskrbo ran,

• primerjava starega sistema z novo uredbo financiranja,

• izpostavitev težav oseb s kronično rano,

• vpogled v obravnavo ran na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstva,

• predstavitev rešitev obstoječe problematike.

19.30

Razprava in zaključek s pogostitvijo

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno zdravstvenemu in negovalnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z oskrbo akutnih in kroničnih ran.

Udeležba je brezplačna, brez kotizacije.

Vloga za pridobitev licenčnih točk je oddana na Zbornico – Zvezo.

 

Prijava

Prijavite se lahko TUKAJ.