Starejši – kompetence in potrebe

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

27/5/2022

08:00

Lokacija

Spletno okolje Zoom.

8.00 - 8.20

Registracija udeležencev v ZOOM okolju

8.20 - 8.30

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe seminarja doc. dr. Radojka Kobentar

8.30 - 9.15

Perspektiva starejših v sodobni družbi – kompetence in potrebe doc. dr. Lilijana Leskovic

9.15 - 10.00

Prikrajšanost starejših v družbi in možne rešitve asist. mag. Otto Gerdina

10.00 - 10.15

Odmor

10.15 - 10.45

Podpora starejšim pri krepitvi zdravja Martina Žerjav, dipl. m. s.

10.45 - 11.15

Uspešno spoprijemanje starejših z izgubami doc. dr. Radojka Kobentar

11.15 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.00

Družina s starejšim članom – priložnosti in spodbude Anica Pišl, prof. def., druž. ter.

12.00 - 12.30

Socialna podpora in socialna omrežja Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

12.30 - 12.45

Povzetki in zaključek srečanja doc. dr. Radojka Kobentar

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom, bolničarjem in drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja ter spremeniti perspektivo na področju staranja ljudi, se seznaniti z razvojnimi nalogami v tem življenjskem obdobju s prevzemanjem odgovornosti za aktivno, kompetentno in zadovoljno staranje.

Članom DMSBZT Ljubljana so stroški seminarja kriti iz naslova plačanih članarin.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kje bo potekal seminar boste prejeli na vaš E-naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete. Opomnik s strani organizatorja DMSBZT Ljubljana boste prejeli 5 dni pred dogodkom.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Prijave preko elektronske prijavnice do 19. 5. 2022, število mest je omejeno do 40.

Dodatne informacije in prijave: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni.

Koordinatorica seminarja:
Doc. dr. Radojka

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Kobentar Đurđa Sima