Starejši – kompetence in potrebe

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

24/2/2023

08:00

Lokacija

Online

8.00 - 8.20

Registracija udeležencev v ZOOM okolje

8.20 - 8.30

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe seminarja doc. dr. Radojka Kobentar

8.30 - 9.15

Perspektiva starejših v sodobni družbi – kompetence in potrebe doc. dr. Ljiljana Leskovic

9.15 - 10.00

Prikrajšanost starejših v družbi in možne rešitve asist. mag. Otto Gerdina

10.00 - 10.15

Odmor

10.15 - 10.45

Podpora starejšim pri krepitvi zdravja Martina Žerjav, dipl. m. s.

10.45 - 11.15

Uspešno spoprijemanje starejših z izgubami doc. dr. Radojka Kobentar

11.15 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.00

Družina s starejšim članom – priložnosti in spodbude

12.00 - 12.30

Socialna podpora in socialna omrežja Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

12.30 - 12.45

Povzetki in zaključek srečanja doc. dr. Radojka Kobentar

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom, bolničarjem in drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja ter spremeniti perspektivo na področju staranja ljudi, se seznaniti z razvojnimi nalogami v tem življenjskem obdobju s prevzemanjem odgovornosti za aktivno, kompetentno in zadovoljno staranje.

Članom DMSBZT Ljubljana so stroški izobraževanja kriti iz naslova plačanih članarin.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kje bo potekal seminar boste prejeli na vaš E-naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete. Opomnik s strani organizatorja DMSBZT Ljubljana boste prejeli 4 dni pred dogodkom.

Program je ovrednoten z licenčni in pedagoškimi točkami pri pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo do 17. 2. 2023, število mest je omejeno do 40.

Dodatne informacije

Dodatne informacije in prijave: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali drustvomedsesljubljana@gmail.com

Vljudno vas prosimo, da upoštevate spletni bonton.