Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim osrednjim venskim katetrom s podkožnim prekatom – vensko valvulo in osrednjim perifernim venskim katetrom (PICC) pri bolniku z rakom

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

E ana.istenic@gmail.com
Datum & čas

25/3/2021

17:00

Lokacija

v spletnem okolju Meets google

17.00 – 17.20

Osrednji venski kateter s podkožnim prekatom – venska valvula (angl. Venous Access Port, VAP); indikacije, postopek vstavitve, oskrba Mojca Gašperin, dr. medicine, anesteziolog

17.20 – 17.40

Periferno uveden osrednji venski kateter - PICC (Peripherally Inserted Central Catheter): indikacije, postopek vstavitve in oskrba Irma Mrzelj, dipl.m.s., Zoran Topić, dipl. zdravstv.

17:40 – 19.00

PRAKTIČEN PRIKAZ POSEGOV (video)

Venska valvula – v celoti implantiran osrednji venski kateter s podkožnim prekatom (uvod v delavnico) (vstavitev atravmatske igle, prebrizgavanje venske valvule, aplikacija terapije, odvzem krvi iz venske valvule z zaprtim vacoutainer sistemom za odvzem krvi, odstranitev varne atravmatske igle) Snežana Umičević, dipl. m. s.; Metka Zajc, dipl. m. s.

Periferno uveden osrednji venski kateter – PICC (uvod v delavnico) (menjava brezigelnega konekta,menjava brez šivnega fiksatorja, menjava obliža, odvzem krvi, aplikacija po PICC, prebrizgavanje PICC) Irma Mrzelj, dipl.m.s., Zoran Topić, dipl. zdravstv.

Vprašanja in diskusija

Splošne informacije

Kotizacija

Kotizacija  z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 30 eur. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0214-25032021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


Učna delavnica je namenjena medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z onkološkimi bolniki, ki imajo vstavljen osrednji venski kateter s podkožnim prekatom – vensko valvulo ali osrednji periferni venski kateter (PICC kateter). Delavnica je sestavljena iz teoretičnih in praktičnih vsebin.

Udeležba na učnih delavnicah z uvodnim predavanjem se šteje za strokovno izobraževanje.

Za izobraževanje z učnimi delavnicami se izpelje postopek pridobivanja licenčnih točk.

Prijava

Prijavite se preko E- prijavnice na spletnih straneh Zbornice Zveze.

Vljudno vabljeni!

Predsednica Sekcije MSZT v onkologiji

Ana Istenič, dipl.m.s.