Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim osrednjim venskim katetrom s podkožnim prekatom – vensko valvulo in osrednjim perifernim venskim katetrom (PICC) pri bolniku z rakom

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

E ana.istenic@gmail.com
Datum & čas

19/1/2023

15:00

Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30A, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.20

Venska valvula – v celoti implantiran centralnovenski kateter s podkožnim prekatom - indikacije in postopek vstavitve Mojca Gašperin, dr. medicine, anesteziolog

15.20 - 15.40

Zdravstvena nega in oskrba bolnika z vstavljeno vensko valvulo Katja Hribar, dipl. m. s., Ana Glavica, dipl. m. s.

15.40 - 16.00

Periferno uveden osrednji venski kateter - PICC (PeripherallyInserted Central Catheter): indikacije, postopek vstavitve, zdravstvena nega in oskrba Irma Mrzelj, dipl. m. s.

16.00 - 19.00

Praktični prikaz posegov in delavnica Katja Hribar, dipl. m. s.; Ana Gerlica, dipl. m. s.

Venska valvula – v celoti implantiran osrednji venski kateter s podkožnim prekatom: (vstavitev atravmatske igle, prebrizgavanje venske valvule, aplikacija terapije, odvzem krvi iz venske valvule z zaprtim vacoutainer sistemom za odvzem krvi, odstranitev varne atravmatske igle)

Periferno uveden osrednji venski kateter – PICC (menjava brezigelnega konekta, menjava brez šivnega fiksatorja, menjava obliža, odvzem krvi, aplikacija po PICC, prebrizgavanje PICC) Irma Mrzelj, dipl. m. s.

Splošne informacije

Delavnica je namenjena medicinskim sestram, ki se želijo izpopolniti oziroma pridobiti nova znanja s področja zdravstvene nege onkološkega bolnika z v celoti implantiranim osrednjim venskim katetrom s podkožnim prekatom – vensko valvulo in periferno uvedenim osrednjim venskim katetrom – PICC. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

Program delavnice je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk, vložena je vloga za vpis v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Kotizacija delavnice znaša 120 €, članom Zveze – Zbornice, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60 €.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, št. rač.: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0214-19012023, s pripisom za Sekcijo MS in ZT v onkologiji. V kotizacijo so všteta predavanja z učno delavnico, zbornik izročkov, pogostitev v odmoru ter potrdilo o udeležbi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijave za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo do vključno 18. januarja 2023. Število udeležencev je omejeno na 40.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo pri predsednici sekcije na e-naslovu: ana.istenic@gmail.com