Standardiziran pristop za zagotavljanje optimalne higiene in operativne učinkovitosti v operacijski dvorani z vidika čiščenja in razkuževanja površin, pripomočkov ter higiene rok – osnovna znanja perioperativne zdravstvene nege

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

T 041 883 804 E lustekb@gmail.com
Datum & čas

29/11/2023

15:45

Lokacija

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Poglej na zemljevidu

15.45 - 16.00

Registracija udeležencev Predavateljici: Nina Mlakar Aleš, strokovna sodelavka podjetja Ecolab d. o. o. in certificirana presojevalka higiene rok s strani WHO Vesna Jarc, dipl. m. s., Operacijska medicinska sestra, Splošna bolnišnica Novo mesto

16.00 - 19.00

Teoretični del skupaj s prakso zajema predavanje z naslednjo vsebino:

• Prisotnost okužb, povezanih z zdravstvom v OP dvoranah,

• Mikroorganizmi in načini prenosa,

• Čas preživetja mikroorganizmov na površinah,

• Zmanjšanje tveganja za nastanek okužb, povezanih z zdravstvom,

• Pomen dosledne in pravilne higiene rok,

• Razkuževanje rok,

• Tehnike razkuževanja rok z uporabo specialnih razkužil, ki so vidne pod UV svetlobo (Box za higieno rok),

• Pravilna raba pripomočkov za čiščenje in razkuževanje površin,

• Pomembnost uporabe izdelkov za 1 x uporabo pri zmanjšanju prenosa okužb,

• Čiščenje in razkuževanje ključnih kontaktnih površin v OP dvorani in odgovornost za izvajanje le tega,

• Prikaz čiščenja OP dvorane med operativnimi postopki skladno po AORN smernicah,

• Prikaz pravilne tehnike čiščenja in razkuževanja ključnih kontaktnih površin v OP dvorani s pomočjo pripomočkov (krpe za 1 x uporabo- tehnika prelaganja krp, mopi za 1 x uporabo, mini vozički za OP dvorane, držala za mope v S obliki za manjšo obremenitev hrbta,…)

• Prikaz končnega čiščenja OP dvorane skladno s priporočili AORN,

• Merljiva podpora za optimizacijo procesov v OP dvorani, kar vključuje kontrolo uspešnosti čiščenja ter spremljanje samega dela (markiranje, nadzor, spremljanje podatkov kot poročila in kot trend po površinah, po dvorani, po izvajalcu, ….),

• Smernice in priporočila WHO-ja, ECDC-ja ter standardni ukrepi za preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom,

• Predstavitev opisanega načina dela v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Splošne informacije

Kotizacija za učno delavnico znaša 120 € z vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (60 € z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-29112023 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in delavnice, osvežitev med odmorom.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije na lustekb@gmail.com