Srečanje Alpe – Adria Donava (AAD)

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo (SZGH)

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

20/10/2023

08:40

Lokacija

Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 8.40

Otvoritev srečanja Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.; Milan Stefanovič, dr. med.

I. SKLOP

Moderatorki: Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s., Mateja Zajc Čižman, dipl. m. s.

8.40 - 9.00

Prikaz primera paranteralne prehrane na domu Ariana Hadžić, dipl. m. s.; Čavlović Andrijana, dipl. m. s.

9.00 - 9.20

Namerno zaužitje tujka pri pacientih s psihiatrično diagnozo - študija primera Tara Šimac dipl. m. s., Žarko Mišanović, dipl. zn.

9.20 - 9.40

Nastanek ileusa zaradi žolčnega kamna, po ERCP posegu - prikaz primera Nastja Špelec dipl. m. s., Tadej Ademović dipl. zn.

9.40 - 10.00

Otrok s tujkom v prebavilih – prikaz primera Erika Šmid, dipl. m. s., Anita Smajlović, dipl. m. s.

10.20 - 10.40

Priprava na kolonoskopijo - je dieta res pomembna Veronika Koren, dipl. m. s.

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.10

Odmor

II. SKLOP

Moderatorki: Mateja Sever, dipl. m. s., Veronika Koren, dipl. m. s.

11.10 - 11.30

Imunoterapija - prednosti in slabosti mag. Linda Cellner, dipl. m. s.

11.30 - 11.50

Usklajevanje osebnega in profesionalnega življenja ter izobraževanja ob delu na KOGE Špela Ferlin, ZT in Nina Križnar, ZT

11.50 - 12.10

Kompetence diplomirane medicinske sestre v endoskopiji in primeri dobre prakse Mateja Sever, dipl. m. s.

12.10 - 12.30

Ali imajo medicinske sestre dovolj znanja o subkutani aplikaciji biološkega zdravila? Carmen Bobnar Sekulić, dipl. m. s.

12.30 - 12.50

Čista intermitentna kateterizacija pri bolnikih s suho urostomo Mateja Zajc Čižman, dipl. m. s., Mojca Poljanšek, dipl. m. s.

12.50 - 13.00

Vprašanja in diskusija

13.00 - 14.00

Kosilo

III. SKLOP

DELAVNICE

14.00 - 18.30

1. EUS FNA/FNB Tajana Pavić, Janita Tepina

2. ERCP Samo Plut, Boštjan Rezar

3. OTSC KLIPI Nejc Bukovnik, Tadej Ademović

4. Zdravljenje zapletov po polipektomiji Klemen Mojškerc, Marijana Tandler

5. ESD Luka Strniša, Mateja Sever

6. EMR Rajko Kneževič, Ernestina Turk

7. EUS FNA/FNB Manfred Mervic, Elvana Budimir

8. Kolonoskopija – nasveti in triki Daniel Dodić, Nastja Špelec

18.30 - 18.40

Zaključek srečanja

20.00

Večerja

Splošne informacije

Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 220 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta in kotizacija znaša 110 €.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0218-20102023 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze.
Na vsaki delavnici bo prisotnih 8 učencev (4 medicinske sestre in 4 zdravniki). Možno se je prijaviti na eno delavnico.
PRIJAVA NA DELAVNICE bo potekala telefonsko 11.10.2023 na tel. št. 040 572 268 od 17h do 20h (do zasedenosti prostih mest).
Slušatelji, ki ne bodo na delavnicah, bodo lahko poslušali sklop zdravniških predavanj. Program objavljen na spletni strani SZGH.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Lokacija:
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj tel. (04) 260 16 61

Dodatne informacije: petrinec.marija@gmail.com ali telefon 040 57 22 68.